Alberdingk Thijm Mavo • Ontwerp huisstijl en informatiefolder voor het werven van nieuwe leerlingen op de open dag.

Formaat: 210x180 mm
Pagina’s: 4
Oplage: 600
Druk: digitaal - Sil’s Drukwerk
Opdrachtgever: Verenigde Scholen
J.A. Alberdingk Thijm