J.A. Alberdingk Thijm • Ontwerp en vormgeving van een serie schoolgidsen voor het basisonderwijs voor de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm.

Formaat: A5
Pagina’s: 40-64
serie: 17
Oplage: 3025
Druk: digitaal - Papyrus BV
Opdrachtgever: Verenigde Scholen
J.A. Alberdingk Thijm