Planstudie OV SAAL • Planstudie van de Stadsregio Amsterdam naar het openbaar (rail)vervoer in de Noordvleugel van de Randstad in de nabije toekomst. Ik heb de studie opgedeeld in twee delen: het eerste gaat over de gehele Noordvleugel en het tweede over de drie deelgebieden. De vormgeving van de inhoudsopgave is geïnspireerd op de structuur van een metroplattegrond.

Formaat: A4
Pagina’s: 24
Ontwerp: in dienst bij Frissewind
Cartografie: Frissewind
Druk: digitaal - Drukkerij Jubels BV